Aquest avís legal regula l’ús del lloc web www.cafesroma.com

Dades identificatives

Raó social: Cafès Roma, SCP
NIF: J25380700
Direcció: Carrer Urgell, 16, 25600, Balaguer, 973445748.
E-mail: gerencia@cafesroma.com

Finalitat de la pàgina web

www.cafesroma.com és el lloc web d’informació i venda de Cafès Roma.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Cafès Roma, SCP i els usuaris dels seus serveis telemàtics es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles

Ús i accès dels usuaris

L’usuari queda informat que l’accés a la web no suposa en cap cas l’inici d’una relació comercial amb Cafès Roma, SCP o qualsevol de les seves delegacions.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Cafès Roma, SCP i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb el continguts de les seves pàgines web, ni tan sols citant les fonts, excepte amb el consentiment previ de Cafès Roma, SCP.

Contingut de la web i enllaços (links)

Cafès Roma, SCP es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web. També pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

Cafès Roma, SCP no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es poden accedir per “links” o enllaços a les pàgines web de Cafès Roma, SCP. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de Cafès Roma, SCP només té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa un suggeriment, invitació o recomanació d’aquestes.