Aquesta pàgina t’informa de la nostra política relativa al tractament de dades personals quan utilitzis el nostre servei en www.cafesroma.com

 1. Responsable del tractament
 2. Tipus de dades personals objecte del tractament
 3. Seguretat
 4. Finalitat de la utilització de les dades
 5. Fonaments legals per al tractament de les dades de caràcter personal
 6. Cessió de dades de caràcter personal a tercers
 7. Drets de protecció de dades d’acord amb el RGPD
 8. Conservació de les dades
 9. Canvis a la política de privacitat
 10. Contacta amb nosaltres

1. Responsable del tractament

Cafès Roma, SCP, J25380700, Carrer Urgell, 16, 25600, Balaguer, 973445748, bustia@cafesroma.com

2. Tipus de dades personals objecte del tractament

Per tal d’oferir els serveis a www.cafesroma.com hem de recollir, processar i utilitzar dades de caràcter personal que s’aporten durant el procés de registre, de compra i de subscripció

Dades d’accés:
L’accés a www.cafesroma.com s’efectua a través de la teva direcció de correu electrònic i el número de contrasenya que tries en el moment del registre.
Durant el registre et demanarem les dades de caràcter personal següents: nom i cognoms, e-mail, direcció postal, telèfon, dades de facturació, data de naixement. En cas de que qui es registri sigui una persona jurídica, es requerirà denominació social, direcció postal, dades de facturació, e-mail, telèfon, nom i cognoms del representant. Com a usuari ets responsable de la veracitat, actualització i correcció de les dades aportades i et compromets a mantenir-les actualitzades.

Dades d’us:
Quan s’accedeix a qualsevol dels serveis de www.cafesroma.com, les “dades d’ús” transmeses a través del navegador d’Internet quedaran guardades en arxius de protocol anomenats “log files de servidor”. Aquests són els següents:

 • Direcció IP (direcció de protocol d’Internet) de l’ordinador des del que es realitza l’accés.
 • Identificador de l’usuari.
 • Nom de la pàgina sol·licitada.
 • Data i hora de la sol·licitud de pàgina o inici de sessió.
 • URL “referrer” (URL d’origen) des de la que l’usuari ha arribat a la pàgina sol·licitada.
 • Quantitat de dades transmeses.
 • Notificació sobre si la sol·licitud s’ha efectuat amb èxit.
 • Número identificador de sessió.
 • Número de les “cookies de sessió”
 • Les dades confidencials no són recollides en aquest cas.

Dades de seguiment:
Una cookie és un arxiu de text que queda dipositat temporalment a la memòria de treball de l’ordinador “cookie de sessió”, o bé és emmagatzemat al disc dur “cookie permanent”. Utilitzem les anomenades “cookies” per configurar de forma individualitzada i optimitzar l’experiència i el temps online del client.
Teniu la possibilitat de rebutjar la implantació de les cookies. Podeu consular com fer-ho i ampliar la informació sobre les cookies a la nostra política de cookies

3. Seguretat

Tractem amb la màxima responsabilitat la teva seguretat, posant tots els recursos materials i humans al nostre abast per protegir les dades que ens confies davant de qualsevol accés no autoritzat. Disposem d’un sistema d’autoritzacions d’accés i de mesures tècniques de protecció, com l’encriptació SSL o els tallafocs.
Posem en coneixement que d’acord amb l’estat actual de la tecnologia, encara no està totalment garantida la protecció de dades en transmissions per Internet o emmagatzematge electrònic, de manera que no podem garantir la seguretat absoluta. Els missatges de correu electrònic, en particular, no suposen una comunicació segura, degut a que no es poden excloure tècnicament de la possibilitat de la seva “lectura pública”. És per aquest motiu que et correspon procurar, com a client, la conveniència i la seguretat de les dades que envis a través d’Internet.

4. Finalitat de la utilització de les dades

La finalitat essencial de Cafès Roma SCP al recollir dades de caràcter personal és fer que el client utilitzi els serveis del portal web de forma segura, fluïda, eficient i personalitzada

Les dades de caràcter personal del client són emprades per a les finalitats següents:

 • Oferir els serveis propis de l’empresa que puguis desitjar.
 • Adaptar, mesurar i millorar les prestacions i continguts.
 • Detectar, prevenir i resoldre problemes tècnics.
 • Notificar canvis en el nostre servei.
 • Respondre a les sol·licituds d’assistència o informació al client.
 • Solucionar conflictes i donar resposta als problemes.
 • Gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal dels clients

Si ens has donat el teu consentiment exprés també utilitzarem les teves dades personals per contactar-te mitjançant butlletins i enviar-te materials promocionals i altra informació que et pugui interessar. Pots optar per no rebre cap d’aquestes comunicacions seguint l’enllaç de cancel·lació de la subscripció, les instruccions proporcionades en els correus electrònics que enviem o posant-te en contacte amb nosaltres.

No utilitzem les teves dades personals per a altres finalitats diferents a les expressades en aquest apartat sense el consentiment exprés previ del client.

5. Fonaments legals per al tractament de dades personals segons el reglament general de protecció de dades (RGPD)

D’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD), recollim i utilitzem la informació personal amb la legitimació del teu consentiment exprés i en el context específic descrit en aquesta política de privacitat.

6. Cessió de dades de caràcter personal a tercers

No realitzem cap tipus d’ús no autoritzat amb les teves dades ni les entreguem a tercers.

En determinades circumstàncies, podem estar obligats a divulgar les dades personals dels clients si es requereix per llei o en resposta a sol·licituds vàlides per part d’autoritats públiques. Per altres casos en que les haguem de cedir et demanarem el teu consentiment exprés.

Per tercers no s’entenen aquí els proveïdors de serveis externs que efectuïn prestacions en nom i per encàrrec de Cafès Roma, SCP. En aquest grup s’hi contemplen, per exemple, proveïdors de gestió i administració del portal web, de gestió comptable, fiscal i empreses de gestió de pagaments o d’enviament de correus electrònics o butlletins de notícies.

7. Drets de protecció de dades d’acord amb el reglament general de protecció de dades (RGPD)

La nostra intenció és prendre les mesures raonables que et permetin exercir els teus drets de protecció de dades. Tens els drets següents:

El dret d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), dret d’oposició, dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret a impugnar decisions individuals automatitzades.

Dret d’accés:
Tens dret a requerir en tot moment ser informat sobre les teves dades emmagatzemades. En concret, sobre la procedència d’aquestes, la finalitat de l’emmagatzematge i els destinataris a qui s’hagin transmès.

Dret de rectificació:
Tens dret en tot moment a sol·licitar la rectificació de les teves dades personals inexactes o incompletes.

Dret de supressió:
Tens dret en tot moment a sol·licitar l’esborrament de les teves dades personals emmagatzemades a www.cafesroma.com.
Tens dret a revocar total o parcialment el consentiment a la utilització de les teves dades. Per a la revocació cal entrar a la web i clicar a l’enllaç “Inicia sessió” a l’àrea “El meu compte” / “Donar-me de baixa”. També es pot fer mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça gerencia@cafesroma.com  posant com a assumpte del correu “Baixa del compte d’usuari/a”.

Dret d’oposició:
Tens dret en tot moment a oposar-te al processament de les teves dades personals.

Dret a la limitació del tractament:
Tens dret a que es marquin les teves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

El dret a la portabilitat de dades:
Tens dret a rebre les dades personals que has facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.

Dret a impugnar decisions individuals automatitzades:
No prenem decisions individuals automatitzades i, per tant, aquest dret no escau.

Com exercir aquests drets:
– Enviant un correu electrònic a gerencia@cafesroma.com posant com a assumpte del correu “ Drets de protecció de dades” i especificant quin dret voleu exercir.
– Enviant una carta mitjançant el correu postal a Cafès Roma, SCP, Carrer Urgell, 16, 25600, Balaguer (Lleida)

Aquesta informació no està subjecta a cap cost. La sol·licitud ha de comptar amb una prova vàlida en dret sobre la identitat com una còpia del DNI/NIF.

Si considereu que no hem donat resposta adient a la vostra sol·licitud podeu demanar informació addicional i presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

8. Conservació de les dades

Conservarem les dades personals només durant el temps necessari per a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat. Conservarem i utilitzem les teves dades personals en la mesura que sigui necessari per complir les nostres obligacions legals (per exemple, si tenim l’obligació de conservar les dades per a complir les lleis aplicables, resoldre disputes i fer complir els nostres acords i polítiques legals).
També conservarem les dades d’ús per a propòsits d’anàlisi intern. Les dades d’ús generalment es conserven durant un període de temps més curt, excepte quan aquestes dades s’utilitzen per enfortir la seguretat o per millorar la funcionalitat del nostre servei.

9. Canvis en la política de privacitat

T’informarem de qualsevol canvi de la política de privacitat publicant les modificacions en aquesta pàgina. Els canvis són efectius en el moment en que es publiquen en aquesta pàgina.
N’actualitzarem la “data efectiva” a la part superior d’aquesta política de privacitat.

10. Contacta amb nosaltres

Si tens dubtes sobre aquesta política de privacitat de dades posa’t en contacte amb nosaltres per correu electrònic a bustia@cafesroma.com.